Kwiek 78
 
 
Kwiek 78 menu

HOOFDSPONSOR
Kramer Keukens

HOOFD JEUGDSPONSOR
Braasenpartners

Het Veer 92
1633 HD Avenhorn
Tel. 0229 - 541470
post@kwiek78.nl  

HOOFDSPONSOR
Kramer Keukens

HOOFD JEUGDSPONSOR
Braasenpartners

Dienstroosters

Agenda

01-12-2018 Sinterklaas

          

Informatiebulletin:

 

Bij Kwiek ’78 voetballen is leuk voor jong en oud. Het is een vereniging waar sportiviteit en gezelligheid hoog in het vaandel staan.

Met trots noemen wij ons ‘het sportieve hart van Avenhorn’ en dat willen we ook in de toekomst blijven uitstralen. Van onze leden verwachten wij een positieve instelling in en buiten het veld. Verbaal en fysiek geweld tolereren wij niet en we behandelen onze tegenstanders met respect, net zo als wij zelf met respect willen worden behandeld.

Wij werken met veel vrijwilligers die bereid zijn vele uurtjes in de club te steken, spreek uw waardering hiervoor eens naar ze uit en geef ze de kans om het u naar de zin te maken. U bent ook van harte welkom om deel uit te maken van deze groep enthousiastelingen!

 

In dit bulletin vindt u belangrijke informatie en een aantal regels die we bij Kwiek ’78 met elkaar hebben afgesproken. Ook verder op onze website vindt u de nodige aanvullende informatie.

 

 

Accommodatie:

Sportpark Het Veer

Het Veer 92

1633 DH  Avenhorn

T. 0229-541470

www.kwiek78.nl

 

Huisregels kantine en kleedkamers:

Onze accommodatie is geheel rookvrij, wat inhoudt dat er nergens binnen mag worden gerookt. Halverwege het seizoen 2017/2018 hebben wij de eerste stappen gezet richting een geheel rookvrij sportterrein. Iedereen is en blijft welkom op onze vereniging, ook rokers! We vragen rokers alleen om buiten het zicht en buiten het terrein te roken. De plekken binnen ons sportterrein, zoals langs de lijn en het terras zijn rookvrij. Ook op trainingsavonden van de jeugd (ma t/m do) is het sportterrein tot 19:30 uur rookvrij. Uitzondering op de regele is de zondag, dan mag er nog wel gerookt worden.

De kantine is op zaterdag geopend tot één uur na het beëindigen van de laatste wedstrijd.
Op zaterdagen wordt er geen alcohol geschonken. Op andere dagen wordt geen alcohol geschonken aan bezoekers onder de 18 jaar. De kantinemedewerkers mogen bij twijfel verzoeken om een legitimatiebewijs te tonen.

Op zondag wordt er uiterlijk om 18:00 uur gestopt met de verkoop in de kantine.

Om 18:30 uur moet de kantine worden gesloten.

 

De kleedkamers dienen na gebruik te worden schoongemaakt met een bezem en een vloerwisser. De aanvoerder en de begeleider van het team houden hierop toezicht. Voetbalschoenen mogen niet in de kleedkamer tegen de wanden worden uitgeslagen, maar dienen buiten te worden schoongemaakt aan de borstels.

 

Kleding:

Het tenue van Kwiek ‘78 is een wit shirt met een zwarte broek en zwarte sokken. Voor alle teams zijn er tenues beschikbaar. Bij Kwiek ‘78 is in het seizoen 2010-2011 het kledingplan geïntroduceerd. De leden betalen jaarlijks een bijdrage voor de aanschaf van de tenues. De tenues blijven eigendom van Kwiek ’78.

Op de shirts kunnen sponsors tegen betaling van een vaste vergoeding een reclame uiting laten aanbrengen. Kwiek ’78 is blij met alle sponsors en beveelt u hierbij deze sponsors vriendelijk aan.

De tenues blijven vier jaar bij een vast team in gebruik en worden daarna vervangen door nieuwe tenues. Als voorbeeld: O13-1 houdt altijd het vaste tenue van de O13-1 en dat tenue gaat dus niet mee met kinderen naar een ander team. Ook niet als één van de familieleden sponsor is van dat team (uitzonderingen daargelaten).

De tenues worden bij toerbeurt gewassen door één van de spelers/speelsters. De begeleider stelt hiervoor een wasschema op.

De leden dienen zelf te zorgen voor scheenbeschermers, voetbalschoenen en trainingskleding.

 

Trainingen:

Op de website staat het actuele trainingschema. Gezien de drukke bezetting van onze trainingsvelden willen de trainers op tijd beginnen. Dat betekent dat je 10 minuten voor aanvang van de training omgekleed naast het veld staat. Het trainingsveld mag pas worden betreden als de groep die voor je traint klaar is en als de trainer daar toestemming voor heeft gegeven. De bij de training gebruikte materialen worden na de training gezamenlijk opgeruimd. Pas als alle materialen weer zijn opgeruimd kan een ieder weer naar huis. Als je bent verhinderd om de training te volgen, ben je verplicht dit  minimaal een half uur voor aanvang van de training bij de trainer telefonisch te melden.

 

De wedstrijden:

Bij thuiswedstrijden dien je minimaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn, tenzij de begeleider anders heeft aangegeven.

Bij uitwedstrijden van de jeugdteams wordt er een beroep gedaan op de ouders om de spelers naar de velden te brengen. Op de website van Kwiek ’78 staat vermeld welke ouders er moeten rijden. Als de ouders niet in de gelegenheid zijn te rijden, dienen zij zelf voor vervanging te zorgen en dit tijdig te melden aan de begeleider van het team.

 

Afkeuringen:

Wij spelen in het district WEST1. Bij landelijke afkeuring wordt dit via NOS teletekst pagina 603 vermeld. Indien dit niet het geval is, zal de begeleider van het team de spelers informeren. Binnen een team wordt gebruik gemaakt van een belsysteem of app groep waarin de spelers elkaar informeren. De begeleider zal dit schema opstellen. Als we de informatie over afkeuringen tijdig ontvangen, zullen wij dit ook op het wedstrijdschema op de website plaatsen. Ook op teletekst pagina 601, wordt informatie over afkeuringen vermeld. Dit betreft alleen algehele afkeuringen.

De door de KNVB gerechtigde consul om onze velden te keuren is Piet Dikstaal. 

 

Contributie:

De contributie bestaat uit een basisbedrag en een bedrag voor het kledingplan.

De bijdrage voor het kledingplan bedraagt  € 20,= per spelend lid.

 

Categorie

Basisbedrag

Kledingplan

Totaal

Mini`s

35,=

 20,=

55,=

O9 Pupillen

65,=

 20,=

85,=

O11 Pupillen

80,=

 20,=

100,=

O13 Pupillen

85,=

 20,=

105,=

O15 Junioren

95,=

 20,=

115,=

O17 Junioren

110,=

 20,=

130,=

O19 Junioren

125,=

 20,=

145,=

Senioren

145,=

 20,=

165,=

Zaal Senioren

90,=

 20,=

110,=

Zaal O17 Junioren

70,=

 20,=

90,=

Zaal O15 Junioren

60,=

 20,=

80,=

 

 

 

 

 

 

 

 

De contributie wordt per seizoen in de maand augustus afgeschreven.

De mogelijkheid wordt geboden om in twee termijnen de contributie te laten incasseren.

 

Om de werkzaamheden van onze penningmeester te verlichten, stellen wij het op prijs dat u toestemming geeft voor een automatische incasso van de verschuldigde contributie.

De contributie zal worden verhoogd met € 10,00 administratiekosten wanneer er geen machtiging voor automatische incasso is afgegeven.

 

Lidmaatschap:

Het lidmaatschap is minimaal voor één seizoen.

Lid worden kan via het invullen van het formulier dat op de website staat, te vinden onder de knop ‘Lid worden?’.

Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk, voor 1 juni van het dan lopende seizoen, bij de secretaris van de vereniging. Anders wordt de contributie nog in rekening gebracht.

 

Spelerspas KNVB:

Voor spelers uit leeftijdcategorie O13 of oudere leeftijdcategorieën, is het door de KNVB verplicht gesteld dat er een spelerspas bij de wedstrijden aanwezig is. Bij aanmelding moet hiervoor een kleuren pasfoto worden ingeleverd. De pasjes worden door de begeleiders meegenomen naar de wedstrijden.

Zonder een spelerspas mag er niet worden gevoetbald !

 

Website:

Op de website www.kwiek78.nl vindt u alle informatie over de vereniging alsmede informatie over afgelastingen. Het wedstrijdprogramma op de website is altijd het meest actuele programma, dus het is raadzaam om deze regelmatig te raadplegen.

Heeft u nieuws of wilt u een artikel plaatsen op de website, dan kunt u dit sturen naar: info@kwiek78.nl .    

 

Sponsoring:

Kwiek ’78 heeft een actief PR beleid. Ook u kunt sponsor worden !

Neem contact op met onze PR leden en zij zullen u graag informeren over de mogelijkheden om als sponsor toe te treden.

U kunt dit doen via: sponsoring@kwiek78.nl of op een van onderstaande telefoonnummers:

 

 

 

Dick Pater

06-51195572

Dirk Haasbroek

 

Gerard Stokman

06-22136275

Jack Haex

 

 

Hieronder vindt u informatie van de bestuursleden en technische staf van Kwiek ’78.
Iedere donderdagavond vanaf 20:00 uur is er een bestuurslid aanwezig op het complex.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u deze op dat tijdstip met de bestuursleden delen.

 

Bestuur:

 

Edwin Burggraaf (voorzitter)

0229-244970

Henk van Veenen (penningmeester)

0229-541915

Doetie de Vries (secretaris)

06-11425579

Cor Kuiper (technische zaken en onderhoud)

06-26288456

Jan de Hart (kantine)

0229-542815

Kazia Blom (jeugdvoorzitter)

 

Ben Dekker (notulist)

0229-544146

 

 

Jeugdbestuur:

 

Kazia Blom (voorzitter)

 

Linda Burggraaf

0229-244970

Dick Pater

0229-542891

Annika Koning

 

 

06-44618517

 

 

 

Wedstrijdsecretariaat:

 

Cindy Hart (zaterdag)

06 23341808

Doetie de Vries (zondag)

06-11425579

 

 

Technische staf selectie:

 

John Paul v.d. Gracht (hoofdtrainer)

06-22388758

Bas van der Veen (people manager)

 

Jack de Vos (grensrechter 1e)

0229-541815

Aris Brevé (verzorger)

06-13609983

Hans Tol (begeleider / trainer 2e)

06-20989873

Nico Kranstauber (grensrechter 2e)

06-43771091

Dirk Westerveld (assistent begeleider 2e)

06-23291250

 

 

Technische staf overig:

 

Peter van Borre (Technische commissie jeugd)

 

 

Cor Noordenbos (begeleider / trainer Dames 1)

06-31909086

Piet Dikstaal (consul)

0229-542616

 

Club van ’78:

Binnen Kwiek ’78 is de Club van ’78 actief. Deze club is onafhankelijk en opgericht om jaarlijks voor Kwiek ’78 een bijdrage te leveren in de door de leden van deze club gekozen doelen. Leden zijn vrienden van de vereniging en steunen de club. Daarnaast organiseren ze samen leuke evenementen.

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met het bestuur van de Club van ’78.

Ook om u in te schrijven als lid.

Gerard Tammer         06-53245016

 

Loterij:

Voor het bekostigen van activiteiten van de jeugdelftallen zoals onder andere de jeugdslotdag, wordt er op de zondagen wanneer het 1ste  elftal thuis speelt, een loterij gehouden.

De lootjes worden door de O15-junioren verkocht. De namen van de lotenverkopers worden op de website vermeld.

 

Vrijwilligersdiensten:

Naast de vele leden die vrijwillig allerlei zaken voor ons regelen, zijn er ook leden wie een periodiek verplichte ondersteuning in de kantine dienen te geven. Dit gebeurt middels bardiensten, keukendiensten en/of schoonmaakdiensten op de maandagochtend of maandagavond.

Bij niet op komen dagen bij deze verplichte ondersteuning in de kantine, wordt € 50,00 boete in rekening gebracht.

Deze diensten worden jaarlijks opgesteld door de kantinecommissie en gelden voor alle senioren, O19 junioren en de ouders van de overige jeugdleden.

 

 

Gekoppelde documenten openen of opslaan:
Informatiebulletin_2016-2017Informatiebulletin_2016-2017ma 23 jan 2017

 

 

Download Adobe ReaderOm PDF bestanden te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig, indien deze niet aanwezig is op de computer kunt u deze hier downloaden.

 

RegioBank WJ_vd_Heide Dekker Voetbalschool Stefan Dol Promo Base Floris Electrotechniek Visser 3D Design Ed Laan de Kapper Monuta FLEXPEDIA Rondo_Afvalbeheer BandenService SPS Drukkerij Klaassen Dralco Bol Schildersbedrijf Keizerskroon Bloemen Nedflex AEG Zanussi Hoek Bouma Kinderparadijs Koggenland Paraderma Run2Forty2 Indrukwekkend RT Schilderwerken FORTUNE Ootje Konkel Loos Interieurbouw PD Personeel Uw bedrijfslogo hier? Franke Berend Botje Kinderopvang van Straalen Wijnimport J. Bart ING VDBComputers ATAG Nederland Bewegingscentrum Het Circuit Calibris Kunst Bouwbedrijf Stoves Int-Ext_Glasbewassing Duijn Teamsport Veilig gevoel Brasserie de Grost Pieter Leeghwater Installatie Family Fashionata Gerard Lenting Tweewielers Footgolf Nederland Belling Vakgarage Vlaar en Smal Mate International Bas Rundvee Pedicure Goedkoopdrank.nl GSEAutomatisering Oppermannen.nl Keurslagerij Jos Smal Leuk Lopen SpareRib Express John Pronk transport Braasenpartners

Ontwerp, realisatie en sponsering van deze website door GSE Automatisering - 2018