Kwiek 78
 
 
Kwiek 78 menu

HOOFDSPONSOR
Kramer Keukens

HOOFD JEUGDSPONSOR
Braasenpartners

Het Veer 92
1633 HD Avenhorn
Tel. 0229 - 541470
post@kwiek78.nl  

HOOFDSPONSOR
Kramer Keukens

HOOFD JEUGDSPONSOR
Braasenpartners

Beknopt verslag ledenvergadering 6 oktober 2017

 

Na het openingswoord van onze voorzitter begon de 70ste ledenvergadering in het clubhuis van onze vereniging Kwiek'78. Omdat ook een aantal leden van RKEDO aanwezig waren, Marien Laan, Bob Anthonisse en Tino Takken werden deze speciaal welkom geheten.

Vervolgens nam Bob Anthonisse het woord om in woord en beeld uit te leggen aan de leden van Kwiek'78 wat de oprichting van VV Koggenland zou inhouden. Na een heldere en duidelijke uitleg van Bob werd er een stemming gehouden onder de leden om de intentie voor verdere uitwerking goed te keuren. Met ruime meerderheid stemde onze Kwiek'78 leden voor, evenals de RKEDO leden dit bij hun ledenvergadering hadden gedaan. De projectgroep VV. Koggenland kan nu verder aan de gang en zorgen dat er eind april/begin mei 2018 de definitieve plannen klaar liggen ter goedkeuring van de leden van zowel Kwiek'78 als RKEDO. Hiervoor als een aparte ledenvergadering voor worden ingepland.

De notulen van 2016 werden vastgesteld en konden we door met het jaarverslag van onze secretaris Doetie de Vries. Ook dit jaar had Doetie er weer een mooi overzicht van gemaakt waarvoor ze bedankt werd.

Ook het verslag van de jeugd werd besproken, de taken van de jeugd TC werden nog eens aangehaald en ook werd het weer duidelijk wie wat doet bij onze jeugdafdeling. Kazia had er ook een duidelijk boekwerkje van gemaakt, ook Kazia werd bedankt voor haar inbreng.

Arno Zijp voerde het woord namens de All Stars, waar werd opgemerkt dat afgelopen seizoen de 45 gescoorde doelpunten van ons eerste leide tot de hoogste opbrengst voor de All Stars ooit. Een mooie verdeling van de pot werd kenbaar gemaakt en dat de uitreiking van deze pot met de nieuwjaarsreceptie gaat plaats vinden. De pot wordt verdeelt tussen selectie Heren 1 en 2, selectie Vrouwen 1 en 2, onze jeugd en Spieren voor Spieren.

Een korte uitleg over onze PR zaken werd door onze voorzitter gedaan, ook de plannen voor komend seizoen werden prijs gegeven. Mooi is dat de opbrengst sponsorgelden afgelopen seizoen weer hoger waren dat de voorgaande jaren. De inzet van de PR werd daarom door de voorzitter aangehaald en de leden van de PR hartelijk bedankt.

Vervolgens nam onze penningmeester Henk van Veenen het woord; bracht het jaarverslag uit, lichte deze toe waar nodig en kreeg hierna het akkoord van de leden voor dit perfect, tot in detail kloppende verslag. Hierna verder met het verslag van de kascommissie, die ook dit jaar geen enkele onregelmatigheid aantrof in de boeken. Een reservelid voor de kascommissie van volgend jaar werd gevraagd en Peter Van Borre gaf aan graag als reserve op de lijst te willen staan. Volgende jaar bestaat de kascommissie uit: Ralph Mul, Anna Teeuw en Peter als reserve. Tot slot werd de begroting gepresenteerd door Henk en ook deze werd akkoord bevonden door de leden. Een dikke pluim voor Henk voor al dit werk wat hij hier weer aan gehad heeft.

De Technische Commissie voor de senioren bestaat dit seizoen uit Frans Hulst, Tim Landesbergen en Fred Borgstede. Het bestuur wenste de mannen alle goeds toe.

Cor Kuiper was aftredend en herkiesbaar voor de functie Technische Zaken en met algemene stemmen kan Cor deze taak gewoon blijven uitvoeren, alle leden stemde hiermee volmondig mee in.  

Voordat de rondvraag begon nam de voorzitter nog even het woord. Hij gaf aan dat het zijn laatste seizoen is als voorzitter bij de vereniging. Ook de penningmeester liet exact hetzelfde weten en beide mannen vroegen de aanwezige leden ook mee te denken aan opvolging voor beide functies. 
Bij de rondvraag kwam onder andere de vraag over de trainer van de JO17 en 19 naar boven, waarop aangegeven werd dat hier momenteel hard aan gewerkt wordt en dat er op afzienbare tijd een oplossing boven tafel komt. Ook het bereik van WiFi kwam ter sprake, ook hiervoor word een oplossing gevonden. Tot slot liet de voorzitter weten dat de nieuwjaarsreceptie in 2018 op zondag 7 januari zal plaats vinden en bedankte tenslotte alle aanwezigen voor hun of haar aanwezigheid en slot af met de mooie kreet dat we "Kansen kunnen blijven Waarnemen In Eerlijke Kamp".

Vakgarage Vlaar en Smal Braasenpartners Int-Ext_Glasbewassing PD Personeel Nedflex RT Schilderwerken Gerard Lenting Tweewielers Stoves Kunst Bouwbedrijf ING Promo Base Visser 3D Design Keizerskroon Bloemen Pieter Leeghwater Installatie WJ_vd_Heide Bas Rundvee Pedicure Uw bedrijfslogo hier? Voetbalschool Stefan Dol AEG Zanussi Loos Interieurbouw Footgolf Nederland BandenService Belling Dekker van Straalen MOSIGN VDBComputers Leuk Lopen Monuta ATAG Nederland Hoek Bouma Duijn Teamsport Wijnimport J. Bart Drukkerij Klaassen Ed Laan de Kapper Franke Veilig gevoel Ootje Konkel Family Fashionata FLEXPEDIA SpareRib Express Brasserie de Grost RegioBank Indrukwekkend Paraderma Bol Schildersbedrijf Berend Botje Kinderopvang Bewegingscentrum Het Circuit Keurslagerij Jos Smal Kinderparadijs Koggenland SPS Rondo_Afvalbeheer Goedkoopdrank.nl Dralco FORTUNE GSEAutomatisering Floris Electrotechniek Calibris Run2Forty2 Oppermannen.nl Mate International

Ontwerp, realisatie en sponsering van deze website door GSE Automatisering - 2018