Super dat je lid wilt worden van onze mooie vereniging en lekker bij ons komt voetballen.

Inschrijven gaat heel simpel 

Vul het onderstaande gegevens volledig in en klik op de verzenden knop.
Ben je jonger dan 16 jaar vul het formulier dan samen met je ouders/verzorgers in.
Hartelijk dank voor je aanmelding en je belangstelling voor Kwiek '78.

Voor nieuwe leden vanaf 10 jaar is een pasfoto nodig voor de KNVB voetbalpas.

Deze graag in een enveloppe naar:
De Tocht 3
1633 HL  AVENHORN

*
*
*

Vrijwilligerstaken

Het kan in de huidige tijd niet vaak genoeg gezegd worden: vrijwilligers zijn de spil van elke vereniging.

Zo ook bij Kwiek '78. Zonder al deze mensen kan een club eenvoudigweg niet bestaan.

Door het met elkaar samen te werken, en ieder ons steentje bij te dragen, kunnen we ervoor zorgen dat wij en onze kinderen kunnen genieten van de sport.

Daarom is het ook bij Kwiek’78 zo dat ieder lid of ouder vrijwilligerstaken uitvoert. Gelieve hieronder graag 2 vrijwilligerstaken aangeven.

Aanmelder verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan het bestuur van Kwiek '78 om van zijn/haar genoemde bankrekening periodiek bedragen af te schrijven betreffende de contributie, boetes en kledingplan.