Samenwerking Kwiek’78 en AZ jeugdopleiding    

Introductie:
Sinds de aanvang van het seizoen 2016 – 2017 heeft Kwiek de mogelijkheid om gebruik te maken van de kennis bij AZ. 

Nadat ik met Dick Pater en Edwin Burggraaf bij de AZ-seminar was geweest, werd mij gevraagd of ik wat wilde betekenen in het verbeteren rondom deze samenwerking. Na hier over nagedacht te hebben en nog nader met Edwin had besproken over hoe of wat, ben ik contact gaan leggen met AZ. 

Dit leidde er toe dat we voor 16 mei jl een afspraak plande om het AZ trainingscomplex te bezoeken waar we nader uitleg zouden krijgen over hoe AZ de jeugdopleiding in elkaar zit en hoe we hier gebruik van kunnen maken. Daarnaast zouden we ook een rondleiding gaan krijgen.

Aan de hand van een lijst met trainers voor komend seizoen heb ik vervolgens een mail gestuurd met de vraag of er belangstelling voor is. Het kan zijn dat deze lijst niet compleet was en de uitnodiging niet bij iedere trainer terecht is gekomen. Dat is jammer, omdat ik het liefst met een zo groot mogelijke groep die kant op wilde gaan. Wellicht dat we iets dergelijks nog een keer kunnen opzetten.

Gelukkig was er evengoed voldoende belangstelling en zijn we met 11 personen op 16 mei bij het AZ trainingscomplex te Wijdewormer geweest.

Bezoek AZ-trainingscomplex:
Het bezoek aan het hagelnieuwe traingingscomplex was mijn inziens zeer de moeite waard. Van Michael van Zijtveld kregen wij een uitgebreide uitleg hoe de jeugdopleiding van AZ tot stand is gekomen en wat voor hun het doel is.

Waar AZ in de tijd van Dirk Scheringa een koopclub was, wilde ze na het faillissement van DSB, een club worden die vanuit de eigen jeugdopleiding zijn beleid uitstippelde. Liever eigen opgeleiden spelers dan duur ingekochte spelers. Daarnaast zijn ze niet op zoek naar spelers die al de beste denken te zijn, maar die de beste willen worden.

Zij willen met behulp van moderne technieken en goede samenwerking binnen de gehele club er naar streven zoveel mogelijk spelers zelf op te leiden, zodat deze uiteindelijk in het eerste elftal en in het Nederlands elftal terechtkomen.

Het AZ trainingscomplex kenmerkt dat zowel de jongste jeugd tot aan het eerste elftal allemaal op dezelfde locatie trainen. Hiermee kweken ze een bepaalde samenhorigheid en zijn het niet alleen de jonge spelers die opkijken tegen de spelers van het eerste elftal, maar dat spelers uit het eerste elftal bewust zijn van waar ze vandaan komen. Bijvoorbeeld Haps heeft een foto van hem als jeugdspeler boven zijn plek in de kleedkamer hangen.

Tijdens de rondleiding door het complex zagen we hoe alles tot aan de puntjes geregeld wordt om data/beelden te verzamelen om het uiterste uit spelers te kunnen halen. AZ staat ook met meerdere scholen in contact en voor jeugdspelers wordt alles geregeld zodat er voldoende getraind wordt, maar dat schoolactiviteiten ook worden uitgevoerd. Slechte resultaten op school leidt er toe dat er tijdens wedstrijden niet of minder gespeeld wordt. Discipline en zelfverantwoordelijkheid wordt van de spelers verlangd.

Wat kunnen wij van AZ verwachten:
AZ geeft ons de mogelijkheid om in hun keuken te komen kijken. Via www.azvoetbalschool.nl zijn er volop trainingsmogelijkheden te vinden binnen elke leeftijdscategorie. Daarnaast is het altijd mogelijk om trainingen te komen bekijken. Het trainingscomplex is vrij toegankelijk en dagelijks vinden er trainingen plaats. Op de website staan tijden vermeld van de trainingen.

Daarnaast zijn er verschillende scholingsmomenten en kunnen wij als 1 sterrenvereniging daar gebruik van maken. 

We zijn echter wel zelf verantwoordelijk om daar stappen in te gaan zetten. Alles hangt af van hoe wij als vereniging de toekomst in willen gaan. Als “dorpsclub”hebben wij geen middelen tot onze beschikking zoals AZ deze heeft en moeten we gaan bekijken wat we wel kunnen toepassen. Uiteraard is hier draagvlak voor nodig en zullen wij die met de verschillende TC en Hoofd Jeugdopleidingen en trainers dit moeten gaan creëren.

Contact met AZ:
Mochten er verder vragen zijn over de samenwerking met AZ of iets wat daarmee in verband staat, dan graag bij mij aangeven


Sportieve groeten,

Bart Oud
06 - 347 16 419 / bartenleonie@quicknet.nl