Introductie

De AZ Voetbalschool is de samenwerking tussen AZ en amateurverenigingen in de regio. Door kennis te delen proberen wij samen het voetbalniveau in Noord-Holland naar een hoger plan te brengen.

In onze visie trainen talenten onder de 10 jaar, wekelijks veel, op de juiste manier, met de beste tegen de beste en met goede begeleiding in zijn eigen sociale omgeving, zonder daarbij veel reisafstand te hebben. Daarom geloven wij erin, dat zij het eerste deel van hun opleiding moeten doorbrengen bij een amateurvereniging in de eigen omgeving. 

Dan is het wel belangrijk dat het niveau van amateurverenigingen en amateurtrainers van een hoog niveau is en aansluit bij de AZ visie. Een goede samenwerking en veel kennisuitwisseling is daarom belangrijk. Samen kunnen we het voetbalniveau in Noord-Holland op een hoger plan brengen en jeugdtalenten zo goed mogelijk opleiden. 

Niet alleen vindt er kennisuitwisseling plaats tussen AZ en de amateurverenigingen, maar de kracht van de AZ Voetbalschool ligt ook in het stimuleren van de kennisuitwisseling onderling. Iedere amateurvereniging, amateurtrainer en amateurspeler is anders en heeft behoefte aan andere informatie en scholing. De ondersteuning van AZ door middel van de AZ Voetbalschool is daarom behoeftegericht.

Amateurverenigingen worden in gedeeld als 1-sterren- of 2-sterrenverenigingen, waarin het onderscheid zit in de actieve of minder actieve rol die zij hebben in het verder ontwikkelen van de vereniging en het kader. Daarnaast zijn er een aantal grote amateurverenigingen die fungeren als regionale steunpunten van AZ en het voortraject zijn van AZ.


1-sterrenvereniging

De 1-sterrenverenigingen zijn over het algemeen amateurverenigingen die nog niet volledig gebruik maken van de diensten die AZ hen aanbiedt en er valt nog winst te behalen om het kader binnen de vereniging te ontwikkelen. Nieuwe verenigingen die zich aanmelden voor de AZ Voetbalschool worden in het begin standaard 1-sterrenverenigingen. 

AZ biedt 1-sterrenverenigingen: 
•    AZ geeft inzage en ondersteunt de amateurvereniging in haar beleid en visie via het online platform van de AZ Voetbalschool.
•    Toegang tot het online platform van de AZ Voetbalschool; op dit online platform kunnen spelers, trainers en bestuurders informatie vragen die aansluit bij hun dagelijkse gang van zaken (trainingsprogramma’s, oefenstof, methodieken en informatie over het vak) 
•    Aanwezigheid bij scholingsmomenten op Sportcomplex ’t Lood of het AFAS Stadion; jaarlijks zullen er enkele scholingsmomenten georganiseerd worden, waarin trainers of specialisten specifieke kennis krijgen uit hun vakgebied.
•    Aanwezigheid bij seminars in het AFAS Stadion; uw vereniging mag met een aantal personen het jaarlijkse Seminar bijwonen, waarin prominente sprekers hun visie over opleiden en voetbal uitleggen. Tevens is er gelegenheid om in gesprek te gaan met bestuurders van andere amateurverenigingen. 
•    Aanwezigheid bij de AZ Coachdag die jaarlijks in samenwerking met de KNVB wordt georganiseerd op het complex van een 3-sterrenvereniging.
•    De vereniging mag zich officiële 1-sterrenpartner van AZ noemen en dit naar buiten toe uiten.

Ondersteuning voor de vereniging
De vereniging is een uithangbord van AZ, waardoor het imago verbetert en de aantrekkingskracht op sponsoren en spelers groter wordt. De vereniging neemt één maal per jaar deel aan het AZ Seminar waar met andere amateurverenigingen wordt gepraat over allerhande voetbalzaken.

Ondersteuning aan trainers
Trainers van de 1-sterrenverenigingen krijgen jaarlijks driemaal de kans om deel te nemen aan de scholingsmomenten. De coaches kunnen hier hun kennis uitbreiden. Deelname aan de AZ Voetbalschool betekent dat alle trainers van de vereniging toegang hebben tot het online platform van de AZ Voetbalschool. De trainer kan dit platform gebruiken bij zijn dagelijkse werkzaamheden, maar ook om een netwerk op te bouwen en zijn kennis te delen met andere trainers die gebruik maken van het online platform.

Ondersteuning aan spelers
De spelers van de vereniging kunnen eveneens gebruik maken van het online platform van de AZ Voetbalschool. De jonge voetballers kunnen hierop voetbalhuiswerk vinden en filmpjes met tips en trucs. Zij worden hierdoor beter en technisch vaardiger. 

Veelgestelde vragen

Wat is de AZ Voetbalschool?
De AZ Voetbalschool is een initiatief dat is ontwikkeld om de samenwerking met amateurverenigingen in de regio te verbeteren en deze op beleidsmatig, organisatorisch en voetbaltechnisch niveau te ondersteunen. Met de AZ Voetbalschool wil de AZ Jeugdopleiding samenwerkingen aangaan met alle amateurverenigingen in de regio. Daarnaast kunnen ook andere amateurverenigingen in Nederland een samenwerking met AZ aangaan. Onder de amateurverenigingen is er een verschil in niveau, ambitie en grootte. Daarom heeft de AZ Jeugdopleiding drie verschillende pakketten samengesteld die daarop aansluiten, zodat iedere amateurvereniging op haar niveau verder kan groeien en ontwikkelen. De amateurverenigingen worden aangeschreven als 1-, 2- of 3-sterrenpartners van AZ.

Wat zijn de voordelen voor mijn vereniging?
Het voordeel van deelname aan de AZ Voetbalschool is dat je als vereniging deelneemt aan een groot voetbalnetwerk in Noord-Holland. De samenwerking heeft als doel het voetballend niveau op een hoger plan te krijgen. Alle spelers, trainers en bestuurders die actief zijn bij een vereniging die is aangesloten bij de AZ Voetbalschool, zijn welkom op een groot aantal evenementen waarin kennisdeling centraal staat en krijgen toegang tot het online platform van de AZ Voetbalschool. 

Dit is het centrale punt van de samenwerking en hierop wordt door AZ veel kennis gedeeld die aansluit bij de dagelijkse gang van zaken (trainingsprogramma’s, oefenstof, methodieken, informatie over het beleid, informatie over de organisatie en informatie over het vak). Ook krijgen verenigingen, trainers en bestuurders de kans om een succesvol voorbeeld uit de eigen praktijk te delen met andere verenigingen. Zo is er kennisuitwisseling onderling en leren verenigingen ook van elkaar.

Wat verwacht AZ van mijn vereniging?
AZ verwacht dat alle verenigingen die zich aansluiten bij de AZ Voetbalschool een vast contactpersoon aanwijzen. Het contactpersoon van AZ zal communiceren met het contactpersoon van de amateurverenging. Alle uitnodigingen, nieuwsberichten, officiële documenten en telefonisch contact zal tussen beide contactpersonen plaatsvinden. AZ verwacht dat wanneer er een uitzonderlijk talent rondloopt op de vereniging het contactpersoon van AZ hiervan op de hoogte wordt gesteld. Daarnaast moet de amateurvereniging in haar communicatie uitingen van de AZ Voetbalschool en het online platform van de AZ Voetbalschool op de clubsite en in het clubblad melden.

Hoe kan een vereniging zich aanmelden?
Is uw vereniging nog geen lid van de AZ Voetbalschool maar heeft uw interesse in deelname of heeft u behoefte aan meer informatie? Mail dan naar voetbalschool@az.nl of bel naar 072-547 8612.

Aan de hand van welke criteria wordt mijn vereniging ingedeeld? 
Standaard wordt iedere nieuwe vereniging ingedeeld als 1-sterrenvereniging. Afhankelijk van de actieve rol die een vereniging neemt op het gebied van het ontwikkelen binnen de eigen vereniging en het samenwerken met AZ, kunnen verenigingen worden gepromoveerd naar een 2–sterrenverenigingen. Daarnaast selecteert AZ, afhankelijk van de geografische ligging en kwaliteit, een tiental 3-sterrenverenigingen die fungeren als regionaal steunpunt. Omdat er slechts een beperkt aantal 3-sterrensamenwerkingen kunnen worden aangegaan zal AZ zelf contact opnemen met verenigingen die in aanmerking komen.

Als mijn vereniging is ingedeeld, blijf ik dan op het zelfde niveau?
Nee, 1-sterrenverenigingen die hard bezig zijn om het kader en de organisatie te ontwikkelen, die altijd aanwezig zijn op de door AZ georganiseerde scholingsmomenten en seminars en intensief gebruik maken van het online platform van de AZ Voetbalschool, kunnen worden gepromoveerd tot 2-sterrenvereniging. 
Aan de andere kant kan een 2-sterrenvereniging die geen actieve rol heeft binnen de samenwerking en de ontwikkeling van de eigen vereniging, worden gedegradeerd tot 1-sterrenvereniging. Dit wordt altijd aan het eind van het seizoen bekend gemaakt.

Wat houden de seminars in?
Het Seminar is het grootste evenement, welke jaarlijks wordt georganiseerd en die exclusief toegankelijk is voor partners van de AZ Voetbalschool. Tijdens dit evenement, waar normaliter ongeveer 400 bestuurders worden uitgenodigd, wordt kennis gedeeld door een aantal toonaangevende sprekers uit de sportwereld en krijgen aanwezigen de kans om met elkaar te netwerken. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd in het AFAS Stadion.

Wat zijn scholingsmomenten?
Scholingsmomenten zijn bijeenkomsten die exclusief toegankelijk zijn voor partners van de AZ Voetbalschool. Dit zijn evenementen waar normaliter ongeveer 100 trainers of specialisten worden uitgenodigd en waar de praktijk centraal staat. In kleine groepjes worden aanwezigen onder begeleiding van een AZ-trainer of AZ-specialist geschoold en leren zij hoe ze de kennis bij de eigen vereniging kunnen toepassen. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd op Sportcomplex ’t Lood of in het AFAS Stadion. Jaarlijks zullen er enkele scholingsmomenten georganiseerd worden. Aan de hand van deze avond wordt een artikel opgezet en op het online platform van de AZ Voetbalschool geplaatst zodat ook de afwezigen kunnen lezen wat er besproken is. De 2- en 3-sterrenverenigingen krijgen een week langer de kans om zich in te schrijven.

Wat is er zo speciaal aan het online platform van de AZ Voetbalschool?
Op het online platform van de AZ Voetbalschool geeft AZ inzage in haar beleid en visie. Wekelijks worden er nieuwe artikelen geplaatst die leerzaam zijn voor spelers, trainers en bestuurders. Daarop staat een grote verzameling van trainingsprogramma’s voor spelers en oefenstof en trainingen voor trainers. Maar ook staan er veel informatie over zaken waar een trainer of bestuurder bij hun dagelijkse gang van zaken mee te maken heeft. 
In deze artikelen kan je lezen hoe AZ dit doet en staan tips hoe de trainer, specialist of vereniging dit in de praktijk kan toepassen. Spelers, trainers en bestuurders kunnen via de rubriek ‘stel je vraag aan AZ’ een vraag stellen aan een trainer of specialist van AZ. Het online platform wordt ook gebruikt om presentaties van evenementen te plaatsen, zodat de kennis door de aanwezigen binnen de eigen vereniging weer verspreid kan worden.

Wordt dit concept in heel Nederland toegepast?
Nee, de AZ Voetbalschool is een voorloper als het gaat om voetbalontwikkeling in Nederland. De KNVB deelt de visie van AZ als het gaat om de samenwerking met amateurverenigingen. De voetbalbond juicht het initiatief van AZ toe en moedigt andere Betaald Voetbal Organisaties aan het voorbeeld van de AZ Voetbalschool te volgen. In de afgelopen jaren, sinds de start in 2010, is het voetbalniveau in Noord-Holland, mede door de ontwikkeling van trainers, bestuurders en verenigingen op een hoger plan gekomen, waardoor spelers nog beter worden ontwikkeld.