• Algemene Verordening Gegevensbescherming

    De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van kracht.
    De privacywetgeving geldt voor de gehele Europese Unie (EU) en versterkt de positie van de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus voetbalclubs, hebben meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens. Concreet houdt dit in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden, vrijwilligers en fans. Met deze documentatieplicht kunnen clubs aantonen dat zij voldoen aan de AVG.

     Zie hieronder gekoppelde documenten voor het beleid rondom de privacywetgeving van Kwiek '78 en de voorwaarden welke zijn opgesteld door Sportlink.